‘నవలా దేశపు రాణి’ ఇక లేరు

ప్రముఖ తెలుగు నవలా రచయిత్రి, ‘నవలా దేశపు రాణి’ యద్దనపూడి సులోచనారాణి (7

Read More

ప్రముఖ తెలుగు సినీ రివ్యూ రైటర్ మరియు నవల రచయిత మృతి

తెలుగు సినిమా రివ్యూలకు  ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చే విధంగా ...దాదాపు 125

Read More